Powrót

Ultrasonografia Dopplerowska. Badanie tętnic dogłowowych szyjnych i kręgowych.

Dodano: 21.07.2016 r.

 

 

 

Ultrasonografia Dopplerowska. badanie tętnic dogłowowych i kręgowych.

Badanie USG  Dopplera pozwala na wczesną ocenę zmian miażdżycowych, zwężeń w tętnicach dogłowowych, w ramach profilaktyki udaru niedokrwiennego mózgu. 

Badanie pozwalające na wczesną ocenę zmian miażdzycowych i grubości kompleksu IM (błony wewnętrznej i środkowej) tętnic, dzięki czemu można ustalić ryzyko sercowo - naczyniowe (prawdopodonbieństwo wystąpienia udaru mózgu i zawału serca).

 

NIELECZONA MOŻE PROWADZIĆ DO UDARU MÓZGU, KTÓRY STANOWI PRZYCZYNĘ 10-20% ZGONÓW !

Specjalistyczna Przychodnia CDT MEDICUS / Leśna 8 59-300 Lubin, tel 76 74 66 221 / 22

 

W jakim celu wykonuje się badanie?

Głównymi celami badania jest ocenia obecności i stopnia zwężenia lub niedrożności tętnic szyjnych i kręgowych, a także ocenia wielkości i morfologii blaszek miażdżycowych oraz kompleksu błony wewnętrznej i środkowej. Istotne zwężenia (najczęściej o etiologii miażdżycowej) wiążą się z dużym ryzykiem udaru niedokrwiennego mózgu. Ich wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie leczenia (zabiegowego i/lub farmakologicznego), które ma na celu uniknięcie udaru - choroby o dużej śmiertelności lub powodującej trwałe kalectwo.

 

Kto powinien wykonać badanie?

Każdy pacjent po przebytym udarze mózgu, przemijającym ataku niedokrwiennym (TIA) i ze zmianami naczyniopochodnymi w tomografii komputerowej głowy powinien mieć wykonane badanie dopplerowskie tętnic dogłowowych, aby ustalić etiologię i zmniejszyć prawdopodobieństwo kolejnych incydentów. Do pozostałych wskazań należą objawy neurologiczne sugerujące niedokrwienie mózgu, szmer nad tętnicami szyjnymi, obciążenie rodzinne udarem mózgu i zawałem serca, miażdżyca innych obszarów naczyniowych (tętnic wieńcowych, nerkowych, trzewnych, tętnic kończyn), cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, zawroty głowy i zaburzenia równowagi, bóle głowy, ocena po zabiegach udrażniania tętnic szyjnych, urazy szyi, podejrzenie tętniaka, zapalenia czy rozwarstwienia tętnic.

 

Jaki jest przebieg badania?

Badanie wykonuje się u chorego leżącego na plecach zwykle z odchyloną ku tyłowi głową co pozwala na łatwy dostęp badającego do tętnic szyjnych i kręgowych. Do wykonania USG stosuje się głowice linearne niewielkich rozmiarów pokryte żelem. Głowicę przykłada się po obu stronach szyi w rzucie przebiegających tętnic. Do badania wykorzystywane są fale ultradźwiękowe wspomagane techniką dopplerowską i znakowaniem kolorem. Badanie jest nieszkodliwe, niebolesne, nieinwazyjne i może być wielokrotnie powtarzane. Trwa zwykle kilkanaście minut.

 

Jaki przygotować się do badania?

Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Pacjent nie musi być na czczo, powinien jedynie zdjąć łańcuszki i naszyjniki i ubrać się tak, aby zapewnić łatwy dostęp do szyi.

Facebook Twitter Youtube
Facebook Twitter Youtube
Aktualności Nasi specjaliści Media o nas